Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Câu hỏi thường gặp

question Có hai người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện nay một người ở xa không về để ký trực tiếp vào hợp đồng mua bán đất được, ông ta ủy quyền cho người đứng tên còn lại trong sổ thực hiện hợp đồng mua bán với tôi. Như vậy có đúng thủ tục không? Gửi bởi: Lương Oai

Theo quy định tại khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005......

Trả lời có tính chất tham khảo:

Thứ nhất: Ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Theo quy định tại khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 thì pháp luật hiện nay chỉ không cho phép người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người đại diện của người đó. Trường hợp của bạn không thuộc trường hợp này nên việc ủy quyền cho người đứng tên còn lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện hợp đồng chuyển nhượng với bạn là đúng quy định của pháp luật.
Thứ hai: Về hình thức hợp đồng ủy quyền
Để việc chuyển nhượng đảm bảo tính pháp lý thì hợp đồng ủy quyền trên phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật công chứng 2014 thì trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Khi đó, hợp đồng ủy quyền trên mới được đảm bảo an toàn về pháp lý cho bạn. Thank.

 

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi