Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Giới thiệu nhân sự

Giới thiệu nhân sự Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Đội ngũ công chứng viên: gồm 04 công chứng viên

1. Công chứng viên HUỲNH THỊ NGỌC YẾN - Trưởng Văn phòng

Bà HUỲNH THỊ NGỌC YẾN đã tham gia công tác pháp luật được 37 năm, trong đó có 20 năm công tác tư pháp, 17 năm công tác trong lĩnh vực công chứng nhà nước và đã qua các vị trí công tác cụ thể như sau:

-   Phó Trưởng phòng Tư pháp TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

-   Phó Trưởng phòng Hộ tịch, quốc tịch thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí  Minh.

-   Phó Trưởng phòng Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh (nay là Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí  Minh).

-    Phó Trưởng phòng Công chứng số 5 Thành phố Hồ Chí  Minh.

-    Trưởng phòng Công chứng số 6 Thành phố Hồ Chí  Minh

Thành tích đạt được:

-     Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2006

-     Huân chương Lao động hạng ba năm 2009

Bà Yến hiện đang là Giảng viên kiêm chức của Học Viện Tư Pháp, đã tham gia giảng dạy nhiều khóa bồi dưỡng nghề Công chứng tại Thành phố Hồ Chí  Minh và Hà Nội.

Tháng 11/2015, Bà Yến tham gia thành lập văn phòng và chính thức làm việc tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến từ tháng 03/2016.

 

2. Công chứng viên NGUYỄN THÀNH LÂM

Ông NGUYỄN THÀNH LÂM đã tham gia công tác trong ngành pháp luật được hơn 24 năm. Từ năm 1995 đến năm 2002, Ông Lâm công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2002 đến năm 2015, công tác tại Phòng Công chứng nhà nước số 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Được bổ nhiệm Công chứng viên từ tháng 08/2016 và làm việc tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, Thành phố Hồ Chí Minh đến nay.

 

3. Công chứng viên - Thạc sĩ VŨ HUỲNH PHƯƠNG KHANH

Bà VŨ HUỲNH PHƯƠNG KHANH tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM. Bà Khanh đã làm chuyên viên nghiệp vụ tại phòng Công chứng nhà nước số 6, Thành phố Hồ Chí  Minh từ tháng 05/2014 và hiện làm việc tại Văn Phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến từ ngày 01/07/2016 đến nay. Bà Khanh được bổ nhiệm Công chứng viên từ tháng 01/2020.

 

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi