Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Dịch vụ của chúng tôi

THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG CÁC VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ NHÀ, ĐẤT, XE… VÀ CÁC TÀI SẢN, GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHÁC...

MỘT SỐ GIAO DỊCH CỤ THỂ NHƯ:

  + Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản cho Ngân hàng và cá nhân, tổ chức khác để vay tiền;
  + Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, hoán đổi, cho thuê, mượn, góp vốn bằng tài sản;
  + Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;
  + Lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế;  + Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng (lập trước khi đăng ký kết hôn). Thỏa thuận về tài sản (chung, riêng) của vợ chồng;
  + Các hợp đồng và giao dịch dân sự khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng;
  + Công chứng bản dịch các loại ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;
  + Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
  + Trường hợp người yêu cầu công chứng không thể đi công chứng trong giờ hành chính, Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến có cung cấp dịch vụ công chứng ngoài giờ làm việc;
  + Trường hợp yêu cầu lập di chúc, người già yếu, bệnh tật không thể đi lại được hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, Văn phòng sẽ cử Công chứng viên đến chỗ ở để thực hiện việc công chứng theo yêu cầu.Tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến có cung cấp các tiện ích như:
  + Miễn phí: Wifi; sạc pin điện thoại; laptop.
  + Tư vấn về trình tự, thủ tục công chứng qua điện thoại, email và trả lời trên Website.

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi