Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Thủ tục công chứng

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

Văn phòng công chứngHuỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng công chứng ủy quyền, công chứng giấy ủy quyền tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ bên ủy quyền cần cung ...

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP – CẦM CỐ – BẢO LÃNH
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP – CẦM CỐ – BẢO LÃNH

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng thế chấp, công chứng cầm cố, công chứng bảo lãnh tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ các bên cần cung cấp *Trường ...

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN (BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỘNG SẢN)

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cho thuê tài sản là động sản tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ các bên cần cung cấp: .......

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng các văn bản thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Các loại văn bản thừa kế - Văn bản khai nhận thừa kế ...

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng di chúc – thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Các giấy tờ cần cung cấp * Trong trường hợp người lập di ...

mua bán nhà đất
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, MUA BÁN, TẶNG CHO TÀI SẢN (BẤT ĐỘNG SẢN/ĐỘNG SẢN, GIẤY TỜ CÓ GIÁ)

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho tài sản tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Giấy tờ các bên cần cung cấp ........

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi