Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Thông tin pháp luật

PHÍ CÔNG CHỨNG

Quy định về mức phí công chứng tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến được niêm yết công khai tại văn phòng. Điều chỉnh hợp lý căn cứ theo luật công chứng và Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài Chính – Bộ Tư Pháp và Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính – Bộ Tư Pháp.

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi