Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Bản tin pháp luật

Nghị định 53/2017/NĐ-CP: Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Theo đó, giấy tờ thuộc một trong các loại sau đây sẽ được xem là giấy tờ hợp pháp về đất đai để được cấp phép xây dựng: 

Giấy tờ hợp pháp

Nghị định 53/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2017.

 

 

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi