Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Dịch vụ công chứng

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

 Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến có chức năng công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Dịch vụ công chứng mua bán nhà tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp của giao dịch nhà đất.

Trong thời buổi hiện nay, để đảm bảo tính xác thực. Các hợp đồng mua bán nhà đất cần được công chứng  để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch. Trong một số trường hợp, công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được pháp luật quy định là bắt buộc.

Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện công chứng các giao dịch về mua bán chuyển nhượng nhà đất như:

- Công chứng hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất

- Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến nhận tư vấn miễn phí về sang tên sỏ đỏ nhà đất như: Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; Tư vấn về thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thuế chuyển quyền sở hữu nhà ở; thuế chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất.

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi