Van phong cong chung Huynh Thi Ngoc Yen

Dịch vụ công chứng

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG NGOÀI GIỜ – CÔNG CHỨNG TẠI NHÀ

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến thực hiện công chứng ngoài giờ – công chứng tại địa chỉ của người yêu cầu công chứng theo quy định của Luật Công chứng. Phạm vi công chứng có thể tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác trên cả nước, trong các trại tạm giam, trại giam, trại giáo dưỡng…

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu công chứng của người dân và doanh nghiệp, Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến nhận thực hiện công chứng ngoài trụ sở như: công chứng ngoài giờ làm việc, công chứng vào ngày nghỉ, ngày lễ tết, công chứng tại nhà, tại cơ quan, công chứng tại trại giam, công chứng tại trại giáo dưỡng, công chứng tại bệnh viện…

Để sử dụng dịch vụ công chứng ngoài giờ, công chứng tại nhà, công chứng ngoài trụ sở, người yêu cầu công chứng cần thông báo và đặt lịch trước tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Ngoài ra, người yêu cầu công chứng phải trả thù lao với mức thù lao tối thiểu từ 500.000 đồng cho một giao dịch công chứng ngoài trụ sở; tối thiểu từ 200.000 đồng cho một giao dịch công chứng ngoài giờ. Các mức thù lao cụ thể đã được niêm yết công khai tại Trụ sở Văn phòng và được thông báo trước cho khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ này.

Sơ đồ đường đi

Thông tin niêm yết

Hỏi đáp

Đối tác của chúng tôi